Търсене на изготвен ХД анализ

Грешен сбор! Въведената сума не е вярна.
Не е създаван ХД анализ за този електронен адрес.
Невалиден електронен адрес.

Референтен анализ на Хюман Дизайн карта

Име/Псевдоним:


Рождени данни:
Ⅰ. Изображение на бодиграфа
Ⅱ. Променлива

Зависи от часа на раждане!
Оптималната среда за хранене и умствената перспектива зависят силно от часа и минутата на раждане.

Ⅲ. Четирите Трансформационни Ключа

Зависят от часа на раждане!
Храносмилането и Личностното слънце/земя зависят от часа и минутата на раждане.

Ⅳ. Статистика

Ⅴ. Обща информация

Тип
Профил
Авторитет
Ⅵ. Инкарнационен Кръст
Ⅶ. Дефинирани центрове и значение

Центрове. Дефинираните центрове са неоцветените в бяло. Един център се дефинира, когато има Канал, свързващ него с друг център. Дефиницията на центъра го изразява по определен, специфичен начин. Липсата не дефииция, го прави подвластен на външни влияния. Въпреки това, центърът е изразен чрез активираните портали, излизащи от него - отделните прояви или начин на функциониране на центъра. По този начин, отворените или недефинираните центрове са област на експеримент с темата на центъра.
Ⅷ. Недефинирани центрове и значение
Ⅸ. Канали
Ⅹ. Линии

Планетата определя как да оперира енергията на портала.
Показват се два текста - за екзалтация и за падение. Ако някой е болднат, то той се прилага за вас. Ако и двата са болднати, то и двата се прилагат. Ако никой не е болднат, то вие сте някъде между проявите в екзалтация и падение. Екзалтация, Падение, Съпоставяне
Слънце | Личностно израстване/Жизнена сила Интеграцията на пълния израз на себе си. Ключът към манифестирането на личната сила и талант.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно
Несъзнателно
Земя | Заземяване/Баланс Това, от което се нуждаем, за да се чувстваме стъпили на земята и което служи за предоставяне на стабилна основа за вашето изразяване. Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно
Несъзнателно
Северен Лунен Възел | Бъдеща посока/Среда Това, към което се движим в този живот, независимо колко неприятно може да се усеща.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно
Несъзнателно
Южен Лунен Възел | Минала посока/Среда Начинът или мястото, където можем да се оттеглим и да се чувстваме добре. Това са нещата, които знаем да правим добре, местата, които знаем, защото сме ги усвоили в минал живот.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно
Несъзнателно
Луна | Движеща сила Това, от което се нуждаем, за да имаме емоционална сигурност. Мястото, където се оттегляме, за да се чувстваме в безопасност.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно фокус
Несъзнателно гравитация
Меркурий | Общуване/Мислене За какво обичаме да говорим, интелектуалният подход към живота. Мястото, където има тенденция да се прикривате чрез устно интелектуализиране.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно комуникация
Несъзнателно глас/щитовидна жлеза
Венера | Ценности/Социология Лична самооценка, способността за създаване на живот от любовта, красотата и хармонията. Социални умения. Ограничено себеизразяване в социална обстрановка, поради страх от дисхрамония. Приемащият сексуален принцип. Начинът, по който привличаме това, което желаем в живота си.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно Стандартът
Несъзнателно Комплекси
Марс | Незрелост/Енергийна динамика Към какво изпитвате стаст. Лично утвърждаване и здравословни граници. Иницииращият сексуален принцип. Място на приложение на агресията или на оттеглянето.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно мутация
Несъзнателно температура
Юпитер | Закон/Защита Мястото, където изпитваме нарастващо чувство за добър късмет и вяра в себе си и където животът предлага начини, помагащи ни да преодолеем страховете и ограниченията ни. Мястото, където можем да разчитаме на собствения си късмет. Начинът, по който изграждаме значението на личността си. Юпитер е свързан с мястото, в което осмисляме живота си, с това как пасваме в обстановката, какви дарби и възможности ни носи животът и как да ги получим. Отговаря на въпроса: къде съм в по-широкияа контект на личното общество. Тип планета: социална, външна
Съзнателно правила
Несъзнателно Аура
Сатурн | Дисциплина/Съдията/Задръжки Как удовлетворяваме нуждата си от публични постижения, статус и успех. Битката между отговорност и безотговорност. Място на блокаж на естествения поток на енергия, поради страх от загуба на контрол. Сатурн представялява мост между душата ни и способността ни да присъстваме и участваме по конкретен начин в живота ни. Строител. Позицията на Сатурн в картата ни показва какво искаме да построим и как искаме да го направим. Без влиянието на Сатурн можем само да строим пясъчни замъци.Тип планета: социална, външна
Съзнателно Основа
Несъзнателно Издишване
Уран | Необичайност/Хаос и ред/Наука Отваряне към интуитивното възприемане на света.Тип планета: външна
Съзнателно Отклоняване
Несъзнателно Движение
Нептун | Илюзия/Изкуство/Духовност Мястото, където се премахва илюзията и се разкрива истината. Отваряне към по-широоката картина, докато сме стъпили на замята.Тип планета: външна
Съзнателно Неразбиране
Несъзнателно Хидрация
Плутон | Истина/Трансформация/Психология Място на трансформация и прераждане. Споособност да се види под повърхността. Тип планета: външна
Съзнателно истина
Несъзнателно Инхалация