Търсене на изготвен ХД анализ

Грешен сбор! Въведената сума не е вярна.
Не е създаван ХД анализ за този електронен адрес.

Референтен анализ на Хюман Дизайн карта

Име/Псевдоним:


Рождени данни:
Ⅰ. Изображение на бодиграфа
Ⅱ. Променлива


Ⅲ. Четирите Трансформационни Ключа


Ⅳ. Статистика

Ⅴ. Обща информация

Тип
Профил
Авторитет
Ⅵ. Инкарнационен Кръст
Ⅶ. Дефинирани центрове и значение

Центрове. Дефинираните центрове са неоцветените в бяло. Един център се дефинира, когато има Канал, свързващ него с друг център. Дефиницията на центъра го изразява по определен, специфичен начин. Липсата не дефииция, го прави подвластен на външни влияния. Въпреки това, центърът е изразен чрез активираните портали, излизащи от него - отделните прояви или начин на функциониране на центъра. По този начин, отворените или недефинираните центрове са област на експеримент с темата на центъра.
Ⅷ. Недефинирани центрове и значение
Ⅸ. Канали
Ⅹ. Линии

Показват се два текста - за екзалтация и за падение. Ако някой е болднат, то той се прилага за вас. Ако и двата са болднати, то и двата се прилагат. Ако никой не е болднат, то вие сте някъде между проявите в екзалтация и падение. Екзалтация, Падение, Съпоставяне
Слънце | Личностно израстване/Жизнена сила
Съзнателно
Несъзнателно
Земя | Заземяване/Баланс
Съзнателно
Несъзнателно
Северен Лунен Възел | Бъдеща посока/Среда
Съзнателно
Несъзнателно
Южен Лунен Възел | Минала посока/Среда
Съзнателно
Несъзнателно
Луна | Движеща сила
Съзнателно
Несъзнателно
Меркурий | Общуване/Мислене
Съзнателно
Несъзнателно
Венера | Ценности/Социология
Съзнателно
Несъзнателно
Марс | Незрелост/Енергийна динамика
Съзнателно
Несъзнателно
Юпитер | Закон/Защита
Съзнателно
Несъзнателно
Сатурн | Дисциплина/Съдията/Задръжки
Съзнателно
Несъзнателно
Уран | Необичайност/Хаос и ред/Наука
Съзнателно
Несъзнателно
Нептун | Илюзия/Изкуство/Духовност
Съзнателно
Несъзнателно
Плутон | Истина/Трансформация/Психология
Съзнателно
Несъзнателно