Търсене на изготвен ХД анализ

Този анализ вече не се предлага. Ако имате въпроси, пишете на е-мейл.

Грешен сбор! Въведената сума не е вярна.
Не е създаван ХД анализ за този електронен адрес.
Невалиден електронен адрес.

Защита на личните данни

Ⅰ.  Ако не желаете да се съхраняват личните Ви данни: е-мейл и рождени данни (ден, месец, година, час, минута, град на раждане и държава), то натиснете . Това действие ще изтрие данните Ви и като следствие няма да можете да проверявате нито един създаван анализ за Вас. След като данните бъдат изтрити, те не могат да бъдат възобновени автоматично.
Ⅱ.  Ако сте съгласни да се съхраняват данните: е-мейл и рождени данни (ден, месец, година, час, минута, град на раждане и държава), то натиснете . Това действие ще запише Вашето съгласие и това съобщение няма да бъде показвано повече.
Ако в бъдеще искате данните Ви да бъдат изтрити, изпратете е-мейл на humandesigninsights@abv.bg с молба за изтриване на данните и те ще бъдат изтрити.

Референтен анализ на Хюман Дизайн карта

Име/Псевдоним:


Рождени данни:
Ⅰ. Изображение на бодиграфа
Ⅱ. Променлива

Зависи от часа на раждане!
Оптималната среда за хранене и умствената перспектива зависят силно от часа и минутата на раждане.

Ⅲ. Четирите Трансформационни Ключа

Зависят от часа на раждане!
Храносмилането и Личностното слънце/земя зависят от часа и минутата на раждане.

Ⅳ. Статистика

Ⅴ. Обща информация

Тип
Профил
Авторитет
Ⅵ. Инкарнационен Кръст
Ⅶ. Дефинирани центрове и значение

Центрове. Дефинираните центрове са неоцветените в бяло. Един център се дефинира, когато има Канал, свързващ него с друг център. Дефиницията на центъра го изразява по определен, специфичен начин. Липсата не дефииция, го прави подвластен на външни влияния. Въпреки това, центърът е изразен чрез активираните портали, излизащи от него - отделните прояви или начин на функциониране на центъра. По този начин, отворените или недефинираните центрове са област на експеримент с темата на центъра.
Ⅷ. Недефинирани центрове и значение
Ⅸ. Канали
Ⅹ. Линии

Планетата определя как да оперира енергията на портала.
Показват се два текста - за екзалтация и за падение. Ако някой е болднат, то той се прилага за вас. Ако и двата са болднати, то и двата се прилагат. Ако никой не е болднат, то вие сте някъде между проявите в екзалтация и падение. Екзалтация, Падение, Съпоставяне
Слънце | Личностно израстване/Жизнена сила Интеграцията на пълния израз на себе си. Ключът към манифестирането на личната сила и талант.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно
Несъзнателно
Земя | Заземяване/Баланс Това, от което се нуждаем, за да се чувстваме стъпили на земята и което служи за предоставяне на стабилна основа за вашето изразяване. Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно
Несъзнателно
Северен Лунен Възел | Бъдеща посока/Среда Това, към което се движим в този живот, независимо колко неприятно може да се усеща.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно
Несъзнателно
Южен Лунен Възел | Минала посока/Среда Начинът или мястото, където можем да се оттеглим и да се чувстваме добре. Това са нещата, които знаем да правим добре, местата, които знаем, защото сме ги усвоили в минал живот.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно
Несъзнателно
Луна | Движеща сила Това, от което се нуждаем, за да имаме емоционална сигурност. Мястото, където се оттегляме, за да се чувстваме в безопасност.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно фокус
Несъзнателно гравитация
Меркурий | Общуване/Мислене За какво обичаме да говорим, интелектуалният подход към живота. Мястото, където има тенденция да се прикривате чрез устно интелектуализиране.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно комуникация
Несъзнателно глас/щитовидна жлеза
Венера | Ценности/Социология Лична самооценка, способността за създаване на живот от любовта, красотата и хармонията. Социални умения. Ограничено себеизразяване в социална обстрановка, поради страх от дисхрамония. Приемащият сексуален принцип. Начинът, по който привличаме това, което желаем в живота си.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно Стандартът
Несъзнателно Комплекси
Марс | Незрелост/Енергийна динамика Към какво изпитвате стаст. Лично утвърждаване и здравословни граници. Иницииращият сексуален принцип. Място на приложение на агресията или на оттеглянето.Тип планета: вътрешна, лична
Съзнателно мутация
Несъзнателно температура
Юпитер | Закон/Защита Мястото, където изпитваме нарастващо чувство за добър късмет и вяра в себе си и където животът предлага начини, помагащи ни да преодолеем страховете и ограниченията ни. Мястото, където можем да разчитаме на собствения си късмет. Начинът, по който изграждаме значението на личността си. Юпитер е свързан с мястото, в което осмисляме живота си, с това как пасваме в обстановката, какви дарби и възможности ни носи животът и как да ги получим. Отговаря на въпроса: къде съм в по-широкияа контект на личното общество. Тип планета: социална, външна
Съзнателно правила
Несъзнателно Аура
Сатурн | Дисциплина/Съдията/Задръжки Как удовлетворяваме нуждата си от публични постижения, статус и успех. Битката между отговорност и безотговорност. Място на блокаж на естествения поток на енергия, поради страх от загуба на контрол. Сатурн представялява мост между душата ни и способността ни да присъстваме и участваме по конкретен начин в живота ни. Строител. Позицията на Сатурн в картата ни показва какво искаме да построим и как искаме да го направим. Без влиянието на Сатурн можем само да строим пясъчни замъци.Тип планета: социална, външна
Съзнателно Основа
Несъзнателно Издишване
Уран | Необичайност/Хаос и ред/Наука Отваряне към интуитивното възприемане на света.Тип планета: външна
Съзнателно Отклоняване
Несъзнателно Движение
Нептун | Илюзия/Изкуство/Духовност Мястото, където се премахва илюзията и се разкрива истината. Отваряне към по-широоката картина, докато сме стъпили на замята.Тип планета: външна
Съзнателно Неразбиране
Несъзнателно Хидрация
Плутон | Истина/Трансформация/Психология Място на трансформация и прераждане. Споособност да се види под повърхността. Тип планета: външна
Съзнателно истина
Несъзнателно Инхалация