Търсене на анализ за ГодинаEn

  

Грешен сбор! Въведената сума не е вярна.
Не е създаван анализ за Година за този електронен адрес.
Невалиден електронен адрес.

Защита на личните данни

Ⅰ.  Ако не желаете да се съхраняват личните Ви данни: е-мейл и рождени данни (ден, месец, година, час, минута, град на раждане и държава), то натиснете . Това действие ще изтрие данните Ви и като следствие няма да можете да проверявате нито един създаван анализ за Вас. След като данните бъдат изтрити, те не могат да бъдат възобновени автоматично.
Ⅱ.  Ако сте съгласни да се съхраняват данните: е-мейл и рождени данни (ден, месец, година, час, минута, град на раждане и държава), то натиснете . Това действие ще запише Вашето съгласие и това съобщение няма да бъде показвано повече.
Ако в бъдеще искате данните Ви да бъдат изтрити, изпратете е-мейл на humandesigninsights@abv.bg с молба за изтриване на данните и те ще бъдат изтрити.


Анализ за Година

Име/Псевдоним:


Рождени данни:Ⅰ. Графика на бавните транзити по месеци за периода от

    Планетите са в непрекъсното движение по орбитите си и през това движение те сключват различни аспекти с планетите ни по рождение (наталните планети). Бавните планети образуват един и същи аспект с наша натална планета за дълго време - транзит. Тези транзити представляват конкретно влияние отвън върху живота ни.
    На странната координатни система са изобразени аспектите, които планетите сключват с Вашите наталани планети за период от една година. Всяка крива представлява един транзит. Вие можете да видите кога започва влиянието, кога свършва, между кои планети е. В графиката са изобразени само силни транзити, т.е. имащи градуси в интервала [-1°,1°], с възможна грешка ε=2'. Тази грешка означава, че вместо да имате орбита на аспекта равна на 0.50°, може тя да е в [0.48°,0.52°].
   ✓ За улеснение са изобразени червени пунктирани хоризонтални линии - пресечните точки на транзит с някоя от тях е времето, когато транзитът е най-силен.
   ✓ Позиционирането на мишката върху точка от кривата ще покаже допълнителна информация: име на транзит, конкретния ден и градуси за този ден.
   ✓ Под графиката има легенда. Кликването на името на транзита води до скриването/показването му в графиката и служи за улеснение при откриване на мястото му.
   ✓ Хоризонталните линии от от кривите на тразнитите показват период, когато аспектът е извън интервала [-1°,1°], което означава, че той пак действа, но по-слабо.
Кликването върху тях няма да покаже информация, защото съответстващите градуси са извън интересния интервал.

   Добавена е информация за критичност на градусите, а също и друга информация за градусите, на транзитиращото тяло. На графиката такива градуси са удебелени и минаването с мишката върху тях разкрива детайлна информация. Такива градуси са много важни.
   Движения в графиката
  -  Когато кривата на транзита е над червената линия и се отдалечава от нея с времето, тогава транзитиращото тяло се движи директно и аспектът е Отделящ директен. Аспектът е бил точен в миналото и действате на база импулса на транзита, породен от аспекта. Влиянието е много силно, защото действате с комбинираната енергия. Въпреки, че транзитиращото тяло се движи директно, движението му може да е част от ретрограден цикъл и тогава влиянието е по-слабо.
  -  Когато кривата на транзита е над червената линия и се приближава към нея с времето, тогава транзитиращото тяло се движи ретроградно и аспектът е Приближаващ ретрограден. Влиянието е много силно, като се търсят начини отново да се случи изживяването на точността на аспекта. Заради ретроградността има объркване как да се овладее енергията.
  -  Когато кривата на транзита е под червената линия и се отдалечава от нея с времето, тогава транзитиращото тяло се движи ретроградно и аспектът е Отделящ ретрограден. Аспектът може и да е бил точен в миналото и тогава действате на база импулса на транзита, но действията са с объркващ характер. Влиянието е силно. Ако все още не е бил точен, то влиянието е по-слабо.
  -  Когато кривата на транзита е под червената линия и се приближава към нея с времето, тогава транзитиращото тяло се движи директно и аспектът е Приближаващ директен. Влиянието е силно, като се търсят начини да се случи изживяването на точността на аспекта, т.е. да се изживее пълното комбиниране на енергиите на телата, определено от вида на аспекта. Въпреки, че транзитиращото тяло се движи директно, движението му може да е част от ретрограден цикъл и тогава влиянието е по-слабо.
При по-новите версии на анализа:
  -  Позиционирането на мишката върху точка от кривата на транзит, когато движението на бавната планета е директно се показва информация дали е част от ретрограден цикъл.
  -  Аспекти, които са се случвали в миналото, без да са ставали точни са обозначени с *.
  -  Аспекти, които са се случвали в миналото и са били точни са обозначени с **.


Ⅱ. Домове
    Във всеки един момент планетите са в някой от домовете от наталната Ви карта. Бавните планети се задържат в един дом за дълго време и оказват конкретно влияние в областта от живота, символизирана от дома.
    Показаните позиции на домовете са за отрязъка от време за конкретния анализ, но е възможно да имате същата позиция преди и след този период. По-долу е показана информация за пребиваването на бавните планети в дом: Юпитер: 1 година, Сатурн: 2.5 години, Уран: 7 години, Нептун: 10-12 години, Плутон: 12-15 години.
    Анализът отчита периода, в който дадена планета пребивава в дом. Твърди се, че граничните дати (дата на смяна на дом) са със значение на промяна в усещането на индивида.
    За периода на анализа е възможно планета да смени дом, т.е. възможно е да видите два текста за домове на някоя планета. Планетите имат ретроградни движения, т.е. възможно е планета да влезне в някой дом и после да се върне в предходния.


Ⅲ. >Транзити
    Под заглавието на транзита има текст Домовете имат отношение към, който показва в кои области от живота Ви е влиянието.
    Под него е проверено дали имате аспекти между двете планети в наталната карта и ако да, е направен субективен извод за влиянието.
    След това ще видите обяснението за самия транзит.


Ⅳ. Графика на паралелите и антипаралелите
    В днешно време паралелите или антипаралелите са малко използвани, вероятно поради липса на залагането им в някои модерни астрологични софтуери.
    Прави се аналогия между паралел и съвпад и между антипаралел и опозиция, като се твърди, че действието е много подобно. Поради тази причина те също са изчислени и отразени в графика, и за тях също е предложено тълкуване.
    Графиката се използва по същия начин, както тази за транзитите:
     - минаването с мишката по крива на паралел или антипаралел показва конкретна информация за деня и градусите на въздействието.
     - кликването върху текст от легендата скрива/показва паралела или антипаралела.


Ⅴ. Значение на паралелите и антипаралелите


Ⅵ. Графика на прогресиите на Слънцето, Луната, Меркурий, Венера и Марс

   Използва се както графиката на транзитите, която е обяснена в глава Ⅰ.
   В долната част са показани кривите на прогресивните аспекти на Слънцето, Луната, Меркурий, Венера и Марс към наталните планети.
   В горната част са показани транзитите на бавните планети Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон към прогресираните.
   Предоставено е тълкуване само на прогресиите. В легендата преди прогресираната планета стои п., а преди транзит към прогресирана - т..
   Добавена е информация за критичност на градусите, а също и друга информация за градусите, на прогресивното тяло. На графиката такива градуси са удебелени и минаването с мишката върху тях разкрива детайлна информация. Такива градуси са много важни.


Ⅶ. Тълкуване на вторичните прогресиите
   За разлика от транзитите, които представляват външно влияние върху нас, прогресиите символизират вътрешната еволюция, движение в нас.
   На пръв поглед те не се усещат така силно, както транзитите, които се явяват нова енергия, която влиза в живота ни.
Появява се чувство за нещо познато, но не е задължително то да доведе до действие. Прогресиите действат като разгръщат наталната ни карта, нашия потенциал.
   Прогресиите се използват в предсказателната астрология като индикатор на събитие в живота ни. Това е особено вярно за прогресивната луна. Има две основни правила правила при тълкуването на прогресиите:
   ✓ Ако в прогресивния аспект участват тела, които са свързани и натално, то следва събитие. Прогресиите, които въвличат тела, свързани натално (т.е. потенциали за събитие), са маркирани след Телата са въвлечени в наталния.
   ✓ Транзитите към прогресираните планети са също много важни. Ако е наличен прогресивен аспект и освен това има транзит към някоя от въвлечените планети, то транзитът действа като тригер за събитие.

Ⅷ. Вторичните прогресиите в домове


Ⅸ. Други транзити

   Използва се както графиката на транзитите, която е обяснена в глава Ⅰ.
   Показва транзити, при които аспектите са полу-квадрат, квадрат и половина, полу-секстил, квинтил, септил, новил.
   Донякъде те имат значението на прогресия.