Теорията на Хюман Дизайн


Хюман Дизайн въвежда понятието Бодиграф. Можете да считате, че картата Ви е бодиграфа. Идва от английското bodygraph, което значи графика на тялото. Бодиграфа представлява визуално представяне на центровете и начинът им на функциониране. По мои наблюдения, дуалността е важно понятие в хюман дизайн. Освен, че показва как функционират центровете, бодиграфът показва и свързаността на центровете, дефиницията, линиите, профилът. Хюман Дизайн въвежда понятието дизайн дата, което е датата Ви на раждане приблизително 88 дни преди раждането Ви. Чрез нея се изчислява дизайн карта. Вашата карта е набор от двете карти, поместени в една.Има 9 центъра, въведени от Хюман Дизайн: Глава, Аджна, Гърло, Г център, Далак, Сакрален център, Его център, Слънчев сплит и Корен. Всеки от тях отговоря за определени функции в човек. Следва кратко описание:

 • Гърло. Комуникация и Манифестиране. Метаморфоза и трансформация чрез взаимодействие със света. Дефинирана е при 72% от населението. Когато е недефиниран, нямате постоянство и в същото време сте доста гъвкави по начина, по който се изразявате. Имате нужда да привличате внимание чрез говорене. Препоръки: не бъдете първият, който проговаря. Питайте се от време навреме: "Все още ли се опитвам да привлека внимание?". Потенциална мъдрост: "Не трябва да "правя" каквото и да е за да привлека внимание. То се случва, когато е правилно за мен."
 • Глава. Ментално напрежение, вдъхновение. Център за напрежение. Въпроси, съмнения, объркване. Дефинирана е при 30% от населението. Ако Главата не е дефинирана, то повечето от мислите Ви, въпросите Ви идват от външния свят. Затова постоянно мислите за неща, които нямат значение (за вас) и затова главата ви е пълна с въпроси. Опитите Ви да отговорите на всички тях създава умствено напрежение. Може да се научите да имате въпроси без нуждата да им отговаряте. Ако сте с недефинирана Глава, попитайте се от време навреме: "Мисля ли за неща, които нямат значение? Все още ли се опитвам да отговоря на чуждите въпроси.". Потенциалната мъдрост на отворената Глава: "Знам кои въпроси са важни за мен за да мисля за тях или не. Знам какво ме вдъхновява и нямам умствено напрежение."
 • Коренен център. Физическо адреналиново напрежение. Двигател. Център за напрежение. Да се поддържа импулсът за живот, стрес. Дефинирана е при 60% от населението. Коренът е центъра на физическото напрежение (адреналин), амбиция да се правят нещата. Когато е недефиниран, означава, че правите нещата възможно най-бързо и работите усърдно с цял да се освободите от напрежението (което никога не се освобождава). Имате потенциала да бъдете по естествен начин неподвижни и да оставите напрежението да мине през вас без да действате въз основа на него. Ако следвате Стратегията си, намирате правилното напрежение и се предпазвате от напрежения, които биха Ви наранили. Питайте се отвреме навреме: "Все още ли бързам за да се освободя?". Потенциална мъдрост: "Знам кое напрежение е правилно за мен и кое не."
 • Аджна. Ментално съзнание. Концептуализиране, интерпретиране на отговорите като мнения, концепции и теории. Център за осъзнаване. . Дефинирана е при 47% от населението. Аджна отговаря за проучване, обработка на мисли и анализ. Ако е отворен/недефиниран значи нямате постоянство в начинът, по който мислите биват достъпвани и обработвани. Вашите мисловни процеси се обуславят отвън. Чувствате се несигурни относно капацитетът Ви да комуникирате и изразявате идеи и затова компенсирате като претендирате, че сте сигурни - този, който знае и мрази да изглежда глупав. Ако сте с недефинирана Аджна, питайте се отвреме навреме: "Все още ли се опитвам да убедя всеки, че съм сигурен.". Потенциалната мъдрост е: "ОК съм с това да не съм сигурен. Голяма гъвкавост и следователно творчество в мисловния процес.
 • Център на далака. Съзнанието на тялото. Център за осъзнаване. Изцяло екзистенциално съществуване, спонтанност, здраве и благополучие, ценности и имунна система.. Дефинирана е при 45% от населението. Далъкът е свързан с интуиция, инстинкт, оцеляване и да се чувствате добре. Когато е недефиниран сте отворени към всякакви страхове и държите неща, които вече не са добри за вас. Имате по-слаба имунна система, която ви прави чувствителни към тялото Ви и потенциално ставате добри в разпознаването на здравословното състояние на другите. Лесно Ви е да се пристрастите към "" усещане, което другите Ви носят. Спонтанността лесно може да Ви създаде проблеми. Питайте се отвреме навреме: "Все още ли държа неща, които не са добри за мен? (например, работа, връзки, места, неща).". Потенциалната мъдрост: "Знам какво е здравословно за мен и какво не е и мога да се откажа от нещата, които не ми влияят добре."
 • Център на Слънчевия сплит. Духовно съзнание. Двигател. Център за осъзнаване. Емоционално и социално осъзнаване, страст и желание, изобилие ма духа, чувства, настроения, чувствителност.. Дефинирана е при 53% от населението. Център на емоции и настроения. Ако е недефиниран, то Вие сте много чувствителни към емоциите, отворени сте към емоциите на другите и ги взимате в себе си и изживявате два пъти по-силно. Това води до заемането на стратегията да избягвате конфликти и неприятни истини. Живеене на потаен живот. Най-добре не взимайте никакви емоционални решения. Питайте се отвреме навреме: "Бягам ли от конфронтация и истината?". Потенциалната мъдрост: "Мога да изживея пълния спектър от емоции и да оцелея."
 • Его център/Център на Сърцето. Воля. Двигател. Егото и материалният свят. Дефинирана е при 37% от населението. Его центърът е за его, воля, самооценка, себестойност и оцеляване в материалния свят. Когато е недефиниран, няма постоянен начин да упражнявате волята си. Това води до ниска самооценка и себеподценяване. Опитвате се да компенсирате като бъдете състезателни, контролирате и доказвате стойността си пред другите и пред себе си. Не давайте обещания. От време навреме се питайте: "Все още ли има какво да доказвам? (т.е. достатъчно умен ли съм, достатъчно добър ли съм, може ли да ми се има доверие, лоялен ли съм, секси ли съм и тн.". Потенциална мъдрост: "Нямам какво да доказвам."
 • Сакрален център. Мощта на плодовитостта. Двигател. Жизнена енергия, откликване, наличност, сексуалност. Дефинирана е при 66% от населението. Сакралният център е свързан с жизнеността, сексуалността и наличността. Когато е недефиниран, то нямате постоянен начин да достъпвате жизнеността си, лесно може да се изтощите. Не знаете кога достатъчно е достатъчно и преправяте нещата (работа, ядене, каквото и да е). Запомнете, че не сте тук, за да работите, а потенциално да водите другите как да работят. Легнете си веднага щом се уморите. Питайте се отвреме навреме: "Знам ли кога достатъчно е достатъчно?". Потенциалната мъдрост е: "Знам кога достатъчно е достатъчно."
 • Център Г. Любов, Идентичност и Посока Магнитен монопол, Висш Аз. Дефинирана е при 57% от населението. Г е центърът на идентичността, посоката в живота и на любовта (центърът на духовното сърце в средата на гръдния кош). Когато е отворен или недефиниран - не знаете кой сте, накъде отива живота Ви (посока) и не винаги получавате любовта, от която се нуждаете (не знаете кого да обичате). Доверете се, че животът ви ще ви ръководи чрез Стратегията и Авторитета. Просто ходете на места, които обичате - вашият дом, град, ресторант, работно място." Потенциална мъдрост: "Вече не търся любов, моят живот, посока и себе си. Като живея в съответствие с дизайна, любовта идва при мен и зная коя е правилната стъпка за вземане, когато моментът е подходящ."

Типове центрове:

 • Дефиниран център: фиксирани, проектират чрез аурата надеждна и постоянна енергия, която е уникална и разпознаваема. Оцветен в бодиграфа.
 • Отворен център: места, влияещи се от външни влияния, учебни центрове. Извод на образование и постоянна мъдрост. Място за обуславяне. Неоцветен в бодиграфа. Може да бъде и Недефиниран, напълно отворен, т.е. без портали дефинирани в него. Тогава няма филтриране на навлизащата енергия.
Вашият браузер не поддържа SVG и като следствие изображението не може да се покаже.

Всеки център може да изрази своята същност по различни начина, които се наричат Портали. Ще дам пример: Центърът за глава отговаря за мисловното напрежение. То може да се изживее като: объркване (Портал 64), Въпроси, Вътрешна истина (Портал 61), Съмнения (Портал 63). Ако погледнете бодиграфа, то ще видите, че от центъра Глава излизат три портала 64, 61, 63. Да разгледаме портал 61 - въпросите към живота и вселената, търсенето на отговори. Това умствено напрежение намира своят излаз в рационализирането - менталното връщане към една и съща информация, докато не се получи някакъв отговор. Портал 63 намира отговор на напрежението от умствените съмнения в същността на Портал 4, който предоставя логически отговори на съмненията. Анализът на миналото, мозъчните обърквания, типични за Портал 64 се изживяват чрез процеса на "проумяването" на Портал 47.

Когато са дефинирани два срещуположни портала в бодиграфа се образува Канал. Той е едно ниво абстракция над центъра, понеже свързва два центъра и дефинира уникално енергийно поле в човека, като дефиниция на съвсем нова и уникална функционираща система.

Спящ портал е когато центърът е недефиниран (в бодиграфът е неоцветен).

Профил Наредената двойка Линия на Съзнателно Слънце, Линия на Дизайн Слънце. Образува костюмът. Има 12 профила: 1/3, 1/4, 2/4, 2/5, 3/5, 3/6, 4/6, 4/1, 5/1, 5/2, 6/2 и 6/3. Профилът трябва да се разглежда във връзка с Типа.

Тип. Една от най-важните коцепции в Хюман Дизайн е тази за тип. Съществуват следните 4 основни типове:

Манифестор

Няма Сакрал + Пряка/непряка връзка между Гърлото и някой двигател. 8% от населението. Благодарение на изключителната си способност да осъществява или манифестира визиите си в съчетание на затворената и отблъскваща аура, която го предпазва, той често се е оказал в позиция на власт - кралят войн или върховният жрец. Ще получа ли отговор? Някой ще се оживи ли от въздействието ми и ще откликне ли на иницииращия ми въпрос?
Исторически, Манифесторите са били управителите и законодателите в света. Много от навиците ни и възприетите обобщения са създадени и са подходящи за Манифесторите. Манифесторите са единствените, които могат да излезнат и накарат нещата да се случат. През детството, това става просто с излизането от вкъщи. Вие сте родени да бъдете неспираема сила, която не позволява никой да ви контролира. Ако има нещо, което искате, вземете го, тъй като то няма да дойде само при вас, било работа, партньор, така нататък - просто слушайте вашия Авторитет. Имате потенциала да оформите света, така както искате. На енергийно ниво имате много силно въздействие върху другите, но вашата аура не комуникира толкова колкото аурите на другите типове. Затова хората често не знаят какво да мислят за вас. Това създава подсъзнателен страх в хората и те се опитват да Ви контролират от самото Ви раждане. Това води до доминирането на негативното чувство гняв. Тайната на успеха при вас е в комуникацията. Начинът, по който трябва да оперирате е информирате. Информирайте тези, които ще се повлияят от действията Ви относно какво ще правите. По този начин другите няма да бъдат интимидирани от вас. Информирането може да Ви накара да дадат от своята енергия, за да Ви помогнат в каквото и да инициирате. Тогава ще откриете какво търсите - МИР.
Ако не информирате, ще срещнете съпротива във всяка стъпка по пътя Ви. Ето защо, много Манифестори се отказват още като деца, бивани наказвани от родителите, учителите си и други. Отказват се от манифестиращата си сила и се концентрират просто да живеят живота си. Може да се чувстват игнорирани или все едно са прегазени от камион. Последното нещо, което искат да правят е да информират другите. Всеки им пречи през цялото време, затова идеята да го направят по-лесно за другите чрез информиране, им се струва неприемлива. Само, че това е единствения начин да се напусне порочния кръг на контрол и съпротива (когато живеят с родителите си, стратегията на Манифестора трябва да е различна: да питат за позволение).
Легнете си веднага щом се почувствате изморени. Можете да четете или гледате филми за дълго време, стига да се легнали в хоризонтално положение. Ако е възможно спете сами, а не в присъствието на аурата на друг човек - ще почувствате разликата сутринта. Също, разберете, че може да имате съсед, близо до вас и тогава пак сте под влияние на неговата аура.
Стратегия:
Информирайте тези, които са повлияние от действията Ви. Помислете върху това, ще установите, че влияете на много хора.

Генератор

Има Сакрал. Няма пряка връзка между Гърлото и двигател. 37% от населението. Генераторите са Строителите. Творческа енергия и издръжливост. Генераторът винаги искрено е завиждал на Манифестора за способността му да прояви онова, което си представя. Генераторът е устроен да откликва със Сакралния център чрез звуци, чрез вибрация.
Генераторите са работниците на света. Но също и робите, който работят нещо, което не искат, ден след ден. Можете да си представите, че Манифесторите са фараоните на древен Египет, а Генераторите са тези, които са построили пирамидите.
Сакралът е огромен енергиен генератор (оттам и името), който ви дава цялата необходима енергия да направите нещата, неща, в които се влезнали коректно. За генераторите, животът е най-вече ОТКЛИК. Вместо да гоните живота, оставете го да дойде сам при вас. Вашата аура, като мощен магнит, води до вас всичко, от което имате нужда, за да изживеете предназначението си. Сакралът не може да инициира, може само да отговаря. Единствената истина е тази, която идва от отговора Ви. Ако не откликвате, ще се отчаяте на дълбоко ниво.
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ е ключовата дума за Генераторите. Трябва да сте егоистични; важно е да извършвате удовлетворяваща за вас работа. Правете само това, което Ви носи удовлетворение. Във вашият живот правете това, което обичате и това, което показва кой сте всъщност и което ви носи радост.
Ако инициирате, ако не откликвате и не влизате в ситуациите коректно, започвате да изпитвате чувството на отчаяние, искате да се махнете, напускате. Енергията ви се пресича и оставате енергийно изтощени, уморени или отчаяни.
Има две категории Генератори: (Чист) Генератор и Манифестиращ Генератор. Основната разлика е че Чистите Генератори работят в градивни фази, подобно на процеса изкачване на планина: изкачване, движение на нещата, достигане на място, където нищо не се случва. Ако Генераторът не извършва дейности в отговор/отклик, тогава се чувстват блокирани и в капан. Обаче, ако откликват (влизат правилно в ситуация), тогава рано или късно ще бъдат импулсирани от другите и ще продължат да работят и съответно да изкачват планината. Манифестиращите Генератори правят нещата много бързо и са дори по-изкушени да инициират (не чакат да откликнат на някой). Те са много ефективни и пропускат неща, които не са важни. Но като правят така, често пренебрегват и нещо важно и тогава трябва да се върнат за него.
За Генераторите е здравословно да си легнат само когато са изморени. Ако не са изразходвали енергията си, ще им е проблем да заспят и няма да се събудят свежи и отпочинали на следващия ден.
Стратегия:
Чакайте да откликнете.

Прожектор

Няма Сакрал + няма връзка между Гърлото и двигател. 21 % от населението. Няма постоянна енергия да генерира или манифестира. Неенергиен тип. Натрупва мъдрост за енергията. Може да увеличи разбирането и продуктивността на енергийните типове.
Вие не сте тук за да работите. Вие сте тук да знаете другите, да ги разбирате/разпознавате и да ги водите. Но това може да се случи само ако:
 • сте разпознати
 • сте поканени
Вашата стратегия е да чакате покана относно важните области в живота ви (връзки, работа и др.). Ако Авторитетът Ви каже Да, тогава наистина можете да споделите дарбите и напътствията Ви. Да бъдете поканени означава да бъдете видян и оценен за ценностите Ви. Ако не чакате покана, или енергията на поканата, то срещате съпротива.
През отворените Ви центрове, приемате другите дълбоко. Приемате дефинииците на другите хора и можете наистина да видите кои са те. Вашата аура се фокусира в сърцевината на тяхното същество и можете да виждате ясно другите. Но ако се опитате да водите другите без да сте получили покана, срещата съпротива или чувствате, че никой истински не ви вижда и разбира. От всичко това изниква дълбоко чувство на горчивина, често смесено с изтощение.
Проекторите се страхуват, че няма да бъдат поканени. Но ако следвате Стратегията си за чакане на покана, това което започва да се случва, е че честотата на аурата Ви се променя и колкото повече живеете спрямо дизайна Ви, толкова повече покани започвате да получавате. Това ще ви доведе УСПЕХ. Веднъж поканени, не е нужно да чакате повече покани независимо за какво сте поканени, просто следвайте авторитета си в това което правите и не инициирайте. Поканата, правилният вход за всяко нещо, е ключът. Чувството, че сте разбрани, оценени, чути и видяни. Има ли го? Чудесно. Ако го няма, то можете да спрете да говорите по средата на изречението и да спестите на себе си поредното разочарование, че не сте разбрани.
Прожекторите са вечните ученици на човечеството и системните управници. Трябва да имате система, чрез която да можете да се свързвате и да разбирате живота. Прожекторите често имат нуждата да изучават Хюман Дизайн дълбоко, за да придобият интелектуалното разбиране как да оперират коректно. Прожекторът е единствения тип, който може да знае какво наистина се случва.
Вашата отвореност може да бъде енергийно изтощително, затова е важно да имате собствено място за отпочиване. Легнете си веднага щом почнете да се чувствате изморени и ако това е възможно, спете сами.
Стратегия:
Чакайте покана или енергията на поканата.

Рефлектор

Рефлекторите са около 1% от населението. Всички центрове са им отворени/недефинирани.
Вие сте напълно отворен към света и другите. Тъй като нямате дефинирани центрове, взимате дефиницията на другите. Все едно виждате света през очите на другите и отразявате взетото обратно към другите. Вие сте като огледало и отражението на хората постоянно променя разбирането/усещането Ви. В един момент може да сте много емоционален, а в следващия всичко това е изчезнало. В друг момент сте много сигурен за посоката Ви живота, а в следващ - не. Ето защо е много важно за вас да изберете приятели и партньори внимателно, тъй като те ще имат огромно влияние върху вашите чувства и как се изживявате.
За вас също се прилага "правилото за отворен Г център" - Бъдете само на места, които обичат. Така ще бъдете с правилните хора и ще получите любовта, коята искате. Вашата тотална отвореност може да ви направи почти невидими за другите. Без да знаете механиката на Вашия дизайн, може да се чувствате дълбоко разочаровани в живота. Същата отвореност е предпоставка за голяма мъдрост в живота. Рефлекторите се нуждаят да изучават и интелектуално разбират Хюман Дизайн системата.
Всякакъв вид напрежение влошава здравето Ви. Дайте си достатъчно време за взимането на важни решения и не позволявайте на други да Ви напрягат във взимането на решението. Вие сте Лунно същество, свързани с Лунния цикъл, затова стратегията при вас е да чакате 29 дни преди да вземете важно решение. През тези 29 дни, говорете с различни хора относно решението Ви - и слушайте какво Вие казвате относно решението. Така откривате нещо различно и ето как се ИЗНЕНАДВАТЕ.
Животът за Вас е неперсонално изживяване. През живота ви ще научите истината на "това не съм аз" отново и отново, най-големият Ви потенциал е тотална прозрачност. Вашата отвореност може да бъде енергийно изтощаваща, затова е важно да имате собствено място за почивка.
Стратегия:
Чакайте 29 дни (пълният цикъл на Луната) преди да направите важно репение и говорете с другите относно него, като същевременно обръщайте внимание на това, което казвате.

По-сложни теми от Хюман Дизайн


Планети, Портали, Линии, Авторитет.

При изграждането на бодиграфа се взема под внимание въздействието (позицията) на 13 тела:

 • Слънце. Личносно израстване/Жизнена сила
 • Земя. Заземяване/Баланс
 • Луна. Движеща сила
 • Северен Лунен Възел. Бъдеща посока/Среда
 • Южен Лунен Възел. Минала посока/Среда
 • Меркурий. Общуване/Мислене
 • Венера. Ценности/Социолоогия
 • Марс. Незрелост/Енергийна динамика
 • Юпитер. Закон/Защита
 • Сатурн. Дисциплина/Съдията/Задръжки
 • Уран. Необичайност/Хаос и ред/Наука
 • Нептун. Илюзия/Изкуство/Духовност
 • Плутон. Истина/Транформация/Психология


Активации на Портали. Разглеждат се както позициите по рождение (личност), така и тези около 88 дни преди раждането (дизайн). По този начин имаме 26 позиции, които могат да активират Портал. Един портал може да се активира от различни планетни позиции. Тъй като с повторение разглеждането позиции са 26 наброй, то не може човек да има повече от 26 активирани Портали. Също така, често 2 или повече позиции могат да активират един и същ Портал и по този начин общият брой активирани Портали е по-малък от 26 (Порталите се взимат различни, докато активациите се повтарят). Активацията следва от разположението на някое тяло, независимо дали се гледа дизайн или личност позициите. Когато активацията е от личността, тогава в бодиграфа е оцветена в black. Това е информация, която вече знаете за себе си, това ще счетете за вярно, когато четете анализа на картата ви. Съзнаваните аспекти от личността. Когато активацията е от дизайн, тогава в бодиграфа е оцветена в червено. Това е информация, която не знаете за себе си и до която нямате достъп. В Хюман Дизайн, червеното е "неосъзнатото", но не в смисъл на психологическото несъзнавано, а по-скоро като генетична информация. Активациите са по-малък или равен брой на планетните положения. Ако Личността (съзнатото) е пътникът, то Дизайнът (неосъзнатото) е превозното средство, което вози Личността в живота.

Ако Дизайнът е превозното средство, а Личността е пътникът, то възниква въпросът кой кара? Може да се каже, че Магнитният Монопол е бракът между Дизайна и Личността. Това е шофьорът. Магнитният Монопол е като мощен магнит в центъра на тялото ви (Г център). Той не е обикновен магнит, тъй като няма положително и отрицателно поле. Само привлича. Магнитният Монопол ни кара да се чувстваме цели и уникални. Той свързва отделните части във вас, привлича хора и връзки, които са за вас, води живота ви в посоката, която ви е отредена. Магнитният Монопол е шофьорът, защото само той знае къде ви е отредено да отидете като "цяло". Дизайнът е половината история, Личността е другата половина, а Магнитният Монопол и само той знае цялата история.

Линия. Има дефинирани 6 линии. Линията изразява аспект/нюанс/проявление на една и съща същност по дефиниция.

 • Линия 1 Изследовател: интроспекция, хамелеон, емпатия. Ученик, който учи науката дълбоко, нуждае се от солидна основа, за да се чувства сигурен.
 • Линия 2 Отшелник: естествен талант, който иска да бъде оставен намира/сам, чакащ покана, проекция, демократ
 • Линия 3 Мъченик: проба и грешка, мутация, адаптация. Разбира какво работи, като първо преминава през това, което не работи, има много връзки, работи и др. с цел намиране и разбиране кое работи.
 • Линия 4 Опортюнист: екстернализация, дружелюбност, абдикатор. Влиятелен, комуникативен, мрежа от приятели и познати.
 • Линия 5 Еретик: универсализиране, проекция, генералът. Съблазнителна и привлекателна енергия, която привлича проекции и очаквания от другите.
 • Линия 6 Ролеви модел: администратор, оптимист, миротворец. Действа като човек с 3-та линия в първите 30 години от живота си, след това се превръща в Авторитет за другите, оттегля се от живота (от 30 до 50 годишнина) и след това става ролеви модел (след 50-тата годишнина).

Авторитет. За взимане на решения трябва да се съобразяваме с Авторитета си (а също и със стратегията на типа си).

Йерархия на съществуващите авторитети:
 • Слънчев сплит (Емоционален Авторитет)
 • Сакрал (Сакрален Авторитет)
 • Далак (Далачен Авторитет)
 • Сърце (Его Авторитет)
 • Г (Азов Авторитет)
 • Околна среда (Липса на Вътрешен Авторитет)
 • Луна (Лунен цикъл)

Авторитетът е механичният начин, по който взимаме решения на база интелигентността на тялото. Важно е да се разбере, че не може да се взимат правилни решения, ако не сме правилни със стратегията си (начинът, по който се устроени да посрещате живота). Ако позволявате на мозъка Ви да се опитва да постигнете това, което той мисли, че иска, или ако реагирате на напрежението на други, Спомняйте си: Отидете си вкъщи. Вкъщи е вашата аура.

НЕ-СЕБЕ СИ (това което не сме) НЕ-СЕБЕ СИ е това, което сме, когато взимаме решения чрез ума си, в опозиция с нашия Авторитет. Отворените или недефинираните центрове са местата, където сме дълбоко обусловени. Това обуславяне се превръща в сила, която управлява живота ни чрез подсъзнателни програми и поведенчески шаблони. Стратегията и Авторитетът ни позволяват да се доверяваме на решенията ни и да се деобусловим от НЕ-СЕБЕ СИ тенденциите. Това е процес на синхронизиране на Аурата ни към правилната честота.

Изказване на Ра за живеенето на НЕ-СЕБЕ СИ: ...наказанието е, че не знаеш кой си, объркан си и умората като повечето хора: чудейки се за какво беше всичко това. Разболявате, когато не сте себе си. Не само психологически, а и физически. Вижте, ние сме обекти. Всички сме обекти на движещото се пространство. Не изглежда така, но е истина. И моментът, когато сте в космоса и не се движите правилно, то срещата препятствия. Моментът, в който оперирате правилно - обобщено казано, това което ви се случва е : ПРЕМАХВАНЕТО СЪПРОТИВАТА. Толкова по-лесно е.

"Какво да направя? Как знам какво да направя?" След като разберете Вашия тип (= аура = стратегия), да работите върху вътрешната Ви власт ( = Авторитет), е следващата стъпка. По-долу се разглеждат различните Авторитети, как и къде в тялото ни е заложено да правим решения. Никой Авторитет не е по-добър от друг, те просто действат механично.

Вашият мозък не може да разбере Авторитетът, тъй като това е доста различно ниво на съзнание, безкрайно по-интелигентно. Властта не е логична и Вашият мозък рядко би се съгласил с него. Вашият мозък не е способен да знае какво е правилно за вас, но чрез експериментиране можете да се научите да се доверявате на уникалният Ви Авторитет.

Емоционален Авторитет

Когато Слънчевият Сплит е дефиниран, тогава Вашият авторитет е Емоционален. Този Авторитет се корени в чувствата, а не в мислите. Не е логичен и не бива да се опитвате да го обясните. Емоциите работят на вълни, имат възходи и падения отново и отново. Усещането на вълните е начинът, по който този Авторитет се изживява. Емоционалната власт е бавна и не бива да се пришпорва. Тя е характеризирана с невероятно дълбока осъзнатост за средата, като емоционален радар, който се разпростира, за да ПОЧУВСТВА кое е най-добре за него. Като емоционално същество, Вие трябва да усетите ситуацията или човека като си дадете период от време, за да можете да ги видите от различни точки във вашата емоционална вълна, за да разберете цялата истина през това изживяване. Това означава да чувствате пътя си в живота си и "да упорствате да имате Вашия път". Добра идея е да забавяте решенията си относно хора и други теми колкото по-дълго толкова по-добре. Никога няма да бъдете сигурни, ситуацията/човека просто ще са правилните или не. За емоционалното същество няма истина в "сега". Всеки път като почнете да мислите, СПОМНЯЙТЕ СИ, че при вас е от значение какво чувствате, а не какво мислите.

Сакрален Авторитет

Сакралният Авторитет може да има само Генератор или Манифестиращ Генератор. При този Авторитет позволява "отклик сега". Това е животната сила, която откликва, ако е налична. Сакралът говори по три начина: аха (да), ух-ън (не), хм (няма отклик, чудене или енергията не е налична в момента). Важно е да чувате говора на Вашия Сакрал и да чувствате освобождаването/отварянето или затварянето на енергийната ви наличност. Шокиращо е да се проумее, че може да знаете всичко за живота си чрез подходящите въпроси. Сакралните въпроси са прости Да? Не? въпроси. Когато се случи така, че енергията и умът ви да са с различно мнение, може да е страшно. Да вървите срещу енергийната ви сила води отчаяние и дегенерация на цялото ви тяло и всичко до което се докоснете. Ако отговаряте чрез Авторитета си, т.е. съобразявате се с енергийната ви сила, ще получите дълбоко усещане за задоволство и регенерация, тъй като енергията ви е използвана правилно.

Далачен Авторитет

Само Манифестор и Прожектор могат да имат такъв авторитет. Този Авторитет се корени в оцеляването и е най-старият и свързан с най-екзистенциалното осъзнаване. Този Авторитет ни връзва към миналото ни. Далакът знае само как да оцелее точно СЕГА. Далачната осъзнатост преминава през цялата лимфна система - през езика, носа и ушите. Може да се изживее като котешка тотална осъзнатост. Обаче, за повечето хора този вид осъзнатост е много трудна за достъпване. Причината е че тя е доста тиха и слаба в сравнение с ума и с емоциите. Далакът проговаря еднократно и никога не се повтаря. На повечето хора им е доста трудно да достъпят това древно осъзнаване. Ако получите неясен отговор, то обърнете се към аурата си (типа = стратегията). Това ще ви заземи. Обикновено далакът казва ДА, докато не каже НЕ и Не-то може да бъде доста рязко и даже насилствено; но трябва да подчините в името на собственото ви оцеляване. След време далакът може да се развие и да получавате отговори като "това е много добре", но главната работа на далака е да казва НЕ на всичко, което застрашава здравето Ви.

Его Авторитет

Его Авторитет могат да имат само Манифестори и Проектори и е най-редкият от всички видове авторитети. Его Авторитетът се корени в правилното използване на волята. Когато егото се използва правилно се случва отдаване към нещо, което е правилно за човека. Его авторитетът се изживява, когато казвате или правите нещо, което не мислите. Его авторитетът може да бъде чут в гласа или може да се изживее като волята да завършите нещо. Да се научите да чувате Авторитета си в гласа си може да бъде чудесен начин да започнете да забелязвате истинската мощ на егото. Един подход за екесперимент е да говорите на приятелите си, които просто да слушат за правилното звучене без да се опитват да ви повлияят. Ако оставите мозъкът ви да управлява егото ви ставате по мощни от всеки и от всичко, затова тези с този Авторитет трябва да се научат да използват мощта си правилно. По-точно, става дума за деобучение или научаване отново, за да се постигне здравословно и правилно използване на тази мощ - волята да се манифестира естествено, а не да си прокарва път в живота чрез воля.

Г Авторитет

Г Авторитет могат да имат само прожекторите, той се корени в себеизраза. Няма общо с това какво човек мисли за себе си. Г Авторитетът може да се открие, ако се научите да честотата на гласа, когато не мислите. Гласът или ще бъде непрекъснат, необусловен от ума, или не. Когато Г прожектор чувства, че изразът му е неясен или ограничен, тогава той или не е поканен или мозъкът му се опитва да повлияе. Г прожекторът започва да разбира себе си чрез взаимодействието си другите. След време това осъзнаване може да се почувства като вътрешен орган и може да се усеща като отваряне или дърпане от гръдния кош, все едно личността се надига, за да посрещне живота и да се движи в правилната посока. Това да станете опитни с себеизразяването си без цензората на ума, когато сте поканени, е важна част от еволюцията при хора с този Авторитет. В крайна сметка, препоръчва се да говорите за важните неща в живота ви с някой друг, за да може да изчистите истината за вас.

Ментален Авторитет (няма)

Менталният Авторитет е известен като "никакъв" или "околна среда". Само прожектор може да го има. Изживява се с чуване на собствения Ви глас след като напусне тялото. Животната сила идва с честота и е отличителна, когато се изговори. При този вид прожектор всички центрове под гърлото са отворени или недефинирани и този човек получава информация чрез отворените му центрове. Тази власт се научава да чувства през тялото каква среда е печеливша и вижда кой наистина иска своята уникална перспектива. Когато бъде поканена в нещо по-голямо, където е необходимо взимане на решение е добре да се направи крачка назад и да има слушател, който не се опитва да повлияе на решението. Правилната среда ще доведе правилните хора и дейности и усещането за релаксиране в тялото.

Лунен Авторитет

Лунен Авторитет могат да имат само рефлекторите и се влияе/навигира от движенията и транзитите на Луната и в този смисъл е неземен. Той е много различен от всички други видове авторитети. Тъй като няма постоянна жизнена сила, хората с Лунен Авторитет изискват по-дълбоко разбиране как планетите водят енергия в живота им. Има шаблон, като песен или поема относно животната сила, която ту е включена, ту не, която трябва да бъде научена. Този шаблон се повтаря през всеки 28 или 29 дни, така че ако наблюдавате този шаблон ще ви се открият много различни перспективи. Само ако видите живота през един или няколко Люнни цикъла само тогава почвате да ВИЖДАТЕ как тези движения ви променят и тогава получавате по-дълбока връзка с природата и звездите. Осъзнаването за околната среда/средата е ключов елемент. Много е важно за тези хора да бъдат в правилното физическо място, тъй като те отразяват средата. В края на цикъла или след много цикли, рефлекторът придобива яснота относно решението.

Инкарнационен кръст. Въплъщава пълното изразяване на потенциала ни за осъзнаване и процеса на пробудено съществуване. Кръстът не е нещо, което се полага по право и което е неизбежно. Осъществяването на предназначението изисква много повече. Разглеждат се 192 основни и 768 специфични Инкарнационни кръста.

Хексаграми ☯


Хексаграмите са 64 на брой. Нека H е множеството на хексаграмите, а поредната хексаграма е hi e i-тата хексаграма (H={hi}, i=1,2,...,64). Всяка хексаграма представлява вертикална структура от 6 линии, като всяка линия е или цяла и непрекъсната, или прекъсната в средата. Непрекъснатата цяла линия представлява yin=T=1, а всяка прекъсната - yang=F=0. Нека B е множеството всевъзможните низове, с дължина 6, изградени само от символите 1 и 0. Тогава има биекция между множествата H и B.

Древните китайци не са свързали хексаграмите с двоичния запис на десетичните числа в смисъла на математиката. Пример: 19-тата хексаграма има низов запис 110000 според I Ching. Докато в математиката 1100002 = 24 + 25 >> 19.Списък на хексаграмите, подредени по номер в нарастващ ред:
01
111111
111 111
02
000000
000 000
03
100010
100 010
04
010001
010 001
05
111010
111 010
06
010111
010 111
07
010000
010 000
08
000010
000 010
09
111011
111 011
10
110111
110 111
11
111000
111 000
12
000111
000 111
13
101111
101 111
14
111100
111 110
15
001000
001 000
16
000100
000 100
17
100110
100 110
18
011001
011 001
19
110000
110 000
20
000011
000 011
21
100101
100 101
22
101001
101 001
23
000001
000 001
24
100000
100 000
25
100111
100 111
26
111001
111 001
27
100001
100 001
28
011110
011 110
29
010010
010 010
30
101101
101 101
31
001110
001 110
32
011100
011 100
33
001111
001 111
34
111100
111 100
35
000101
000 101
36
101000
101 000
37
101011
101 011
38
110101
110 101
39
001010
001 010
40
100011
100 011
41
110001
110 001
42
100011
100 011
43
111110
111 110
44
011111
011 111
45
000110
000 110
46
011000
011 000
47
010110
010 110
48
011010
011 010
49
101110
101 110
50
011101
011 101
51
100100
100 100
52
001001
001 001
53
001011
001 011
54
110100
110 100
55
101100
101 100
56
001101
001 101
57
011011
011 011
58
110011
110 011
59
010011
010 011
60
110010
110 010
61
110011
110 011
62
001100
001 100
63
101010
101 010
64
䷿
010101
010 101

Операциите AND, OR, XOR, XNOR, NOT, NAND, NOR са приложими за елементите на множеството H на хексаграмите и резултатът от тях е елемент от множеството. Следователно тези операции са бинарни за H. Тези операции имат практическо значение относно промяната на линия в хексаграма.

Тагове: Хексаграми,
Коментари:    

Съответствие между астрологичен знак и хексаграма


Как се правят изчисленията и кои тела се вземат предвид няма да разкривам засега.

Както бе коментирано в предния пост, на хексаграмите са съпоставят десетични числа, които пък, в днешно време, се свързват с астрологичните значи. По-долу е поместено как.

Зодиакален знак Хексаграми
Овен 25 (23) 17 21 51 42 3 (23)
Телец 3 (13) 27 24 2 23 8
Близнаци 20 16 35 45 12 15 (13)
Рак 15 (23) 52 39 53 62 56 (23)
Лъв 56 (13) 31 33 7 4 29
Дева 59 40 64 47 6 46 (13)
Везни 46 (23) 18 48 57 32 50 (23)
Скорпион 50 (13) 28 44 1 43 14
Стрелец 34 9 5 26 11 10 (13)
Козирог 10 (23) 58 38 54 61 60 (23)
Водолей 60 (13) 41 19 13 49 30
Риби 55 (23) 37 63 22 36 25 (23)
Тагове: Изчисления,
Коментари:    

Мапинг на съзнателни


Съзнателни

Тяло Знак Градуси Активира
Слънце Водолей 9°00'11" → 19.2
Луна Телец 7°08'55" → 27.6
Меркурий Козирог 24°45'43" → 61.5
Венера Риби 25°52'07" → 36.4
Марс Риби 26°25'07" → 36.5
Юпитер Козирог 27°59'46" → 60.2
Сатурн Скорпион 26°56'49" → 14.3
Уран Стрелец 16°47'09" →  5.6
Нептун Козирог 2°28'17" → 10.5
Плутон Скорпион 4°43'45" → 28.3
Северен възел Телец 24°11'02" →  23.6
Южен възел Скорион 24°27'00" → 43.6
Земя Лъв 12°45'00" → 33.6
Тагове: Изчисления,
Коментари:    

Мапинг на несъзнателни


Несъзнателни

Тяло Знак Градуси Активира
Слънце Скорпион 10°59'55" → 44.4
Луна Риби 11°02'04" → 37.6
Меркурий Скорпион 25°10'32" → 14.1
Венера Стрелец 17°00'59" → 26.1
Марс Козирог 20°42'57" → 54.6
Юпитер Козирог 9°12'54" → 58.6
Сатурн Скорпион 18°06'32" →  1.6
Уран Стрелец 11°52'27" →  5.1
Нептун Стрелец 29°26'17" → 10.2
Плутон Скорпион 2°25'47" → 28.1
Северен възел Телец 27°34'02" →   8.4
Южен възел Скорион 27°29'00" → 14.4
Земя Близнаци 29°32'00" → 24.4
Тагове: Изчисления,
Коментари:    

Променлива


Променлива = нашата Когнитивна архитектура Съществуват 16 променливи. Променливата изразява лява или дясна ориентация в 4 различни ситуации. Всяка променлива има вида Pxx Dxx, където x ∈ {R=right/десен, L=left/ляв}. След неандерталците идва лявата ориентираност и фокус - хомосапиенс. Човечеството е преминало през всичките 15 възможности, където има поне една лява ориентация. Сега се задават т.нар. Quad right

За да се изчисли променливата е необходима информация за цвета и тона. Има 2 крайни случая - изцяло лява ориентация и изцяло дясна, като последното е ново явление. Променливата е тясно свързана с Четирите трансформационни ключа. Взимат се предвид специфични детайлни стойности на някои характеристики на личностните и дизайн слънце и лунни възли. Променливата Variable изразява ориентираност, посока, докато Четирите Трансформационни ключа показват детайли за храносмилане, среда, гледна точка, мотивация. Variable има дълбоко значение - съдържа указатели, които ни информират за какво да внимаваме по пътя си. Синтез на когнитивната ни архитектура. Разглеждат се 4 различни когнитивни вериги, всяка от които е ляво или дясно ориентирана.

 • Личностно Слънце Начинът, по който концептуализираме може да бъде или стратегически или възприемчив.
 • Личностен Северен възел На ниво среда и перспектива, лявата и дясната ориентация се кодират или с фокусиран или периферен.
 • Дизайн Слънце Мозъкът ни може да бъде активен или пасивен на най-ниско биологично ниво.
 • Дизайн Северен възел В средата сме или наблюдавани или наблюдаващи.

Лява ориентация Стратегическа и активна ориентация, силно фокусирана. Хората с лява ориентация се дефинират чрез това какво правят. Целенасоченост.
Дясна ориентация Възприемчива и пасивна ориентация - една голяма бездна, която абсорбира всичко.

Разликата между лявата и дясната ориентация може да се сравни с разликата между половете.

Коментари:    

Основна здравословна система; среда; перспектива и мотивация.


Астрология


Любовни връзки

Ако знаете рождените данни на вашия партньор. то може да си направите астрологичен партньорски хороскоп с него. Голямата ви Любов ли е това? Тогава определено участва Венера и Плутон. Не можете един без друг, може би някой аспект между Плутон и Луната. Кармично свързани ли сте? Относно партньорския хороскоп, вероятно няма да знаете часа на раждане на партньора си с точност. Затова разглеждам по-важните и най-вече сигурни планетни разположения, които имате.

Мисли


Какво сме, но и какво не сме. Дуалността като същност. Дефинирани и недефинирани центрове.


В един перфектен свят Манифесторите поставят началото, Прожекторите насочват процеса, Генераторите осигуряват енергията за осъществяването или довеждането му докрай, а Рефлекторите им казват дали се развива добре.


Кога умът е полезен инструмент за разплитането на собствения Ви живот?
- Само когато сте с единична дефиниция и Аджна е дефиниран и то рядко!

Тагове: Мисли,
Коментари: