Кратък анализ на Леонардо ди Каприо


Леонардо ди Каприо
Рождени данни

11.11.1974 02:47, Los Angeles, USA - CA

Дизайн данни

13.08.1974 19:36 UTC

Статистика

Като Прожектор не е тук, за да работи, понеже няма постоянен синтез на енергия. Фокус върху духовното, но липса на търпение, което изцежда енергийния запас. Възможна зависимост от хора, които могат да останат спокойни независимо от обстоятелствата.


Позицията на Слънцето го определя като човек на изкуството - 1.6. Тя върви ръка за ръка с позицията на несъзнателното му Слънце, което му дава логическото разбиране и идващото приемане, че всеки има своите характеристики, които му определят място и значение и не може да се изисква, вместо това просто се съобразява кого да включи в плановете си. Леонардо има каналът на Логиката - измисля умствени, логически решения на възникналите въпроси. От другата страна на канала стои възможност за големи умствени постижения, понеже той изследва на дълбоко ниво съмненията си.
Заедно с творческото съзнание върви и една прекалена угриженост. Важно е да получи вътрешна яснота и начинът е като премахне страха и съмненията.
Разпознава нуждата от промяна, но изгражда добра обосновка за промяната, преди да пристъпи към нея.

Дефиниран е канал на Трансмитъра, който го дарява с търговски нюх. Но по-конкретно, от една страна му дава инстинктивна увереност, която го предпазва от опасности, а от друга изисква да изчаква подходящия момент действие. Да отбележим, че Его центърът е дефиниран точно чрез духовната сила на Северния възел в Козирог. Мъдро изчакване, което е и логически обмислено.

Каналът на Семейството го дефинира емоционално, което значи, че има постоянна конкретна емоционална динамика в него и той трябва да се съобрази с нея при взимане на решения, тъй като не може да й избяга. Държи семейството му да е обединено и ако трябва използва методи за смекчаване на неприятните ситуации, например прилагане на авторитет и установяване на справедливост. Самият той е топъл и великодушен, което спомага на семейните взаимоотношения. Тук има известен конфликт, тъй като той държи на свободата си. Проверява валидността на връзките си. Да отбележим, че тези два канала действат в синхрон - инстинкт за самосъхранение, обмислено изчакване на подходящ момент и любов към семейството.
По отношение на емоциите най-уязвимата точка е объркването, което ситуацията внася. Тук се наблюдава емоционално израстване, прилагане на житейския урок да не повтаряме грешките си.


По отношение на житейския му път забелязваме позиците 45.1 и 16.5, накратко, пари и талант. Той поставя много високи изисквания към развиването на потенциала си, придружено с набор от негативни емоции. Свързан е с хора, с които има общо и това определя средата му.


От недефинираните центрове разбираме, че поема напрежението от средата, винаги ще търси любов и посока в живота си. Няма Гърло, макар, че то е доста активирано, т.е. можем да очакваме невиждани форми на изява и комуникиране на вътрешната енергийна динамика.


Точки: 100 Дизайн Юпитер е в тригон с Лично Слънце, което е силно положителна позиция, даваща му увереност и възможността да разкрие най-добрите си качества в живота!
Дизайн Юпитер в тригон с Венера обещава благост в характера и благородна натура.

Точки: -70 Емоционални трудности, дефинирани от Дизайн Сатурн в квадрат с Лична Луна. Изисква твърде много от себе си, като взискателна вътрешна майка.

Точки: 2*50 Дизайн Сатурн в тригон с лично Слънце - стабилен и отговорен човек, който е в състояние да изгради стабилни структури в живота си. Дизайн Сатурн в тригон с личен Марс - стабилни и структурирани действия.

Кратък анализ на Мадона


Мадона
Рождени данни

16.08.1958 07:05, Bay City, USA - Michigan

Дизайн данни

16.05.1958 12:04 UTC

Статистика

Мадона е генератор, т.е. тя е енергийно същество, което постоянно генерира енергия за нещо. Виждаме, че тя има канал 2-14, което я отваря към живота и тя го приема абсолютно - синхронизира се по свой специален начин към живота и научава неговите уроци. Тази синхронизация се случва в резултат на внимателно изследване на какво да посвети енергията си. Мадона има 4 сакрални активации, т.е. притежава и борави с енергията по различни начини.

Като и погледнем картата виждаме, че освен енергийната дефиниция, имаме силно изразена ментална такава - взима логически, умствени решения, въпреки, че разглежда и осмисля живота от гледна точка на опита. Манифестация на абстрактното разбиране на живота. Логическото й мислене е силно развито и тя има дарбата да решава проблеми. Тайната й се крие в това, че умее да споделя умствените си съмнения. В любовта и връзките, тя привлича хората със своите истории. Знае как да предаде информацията в изчистен и ясен вид.

Недефинираните центрове са място за научаване, училището. Недефинираният далак определя различни страхове, в случая, страх от промяна, а в същото време страх от загуба на ценностите и страх, свързан с хора, които са в позиция на власт.
Недефинираният емоционален център определено я кара да взима по-умствени решения. Но той е свързан с емоционалното осъзнаване за пари.
Несвързаният Его център я кара да изисква от себе си, да се подценява. Търсенето там е пари.

Тотално недефиниран корен, който бих коментирал като перспективата да си изцяло освободен от напрежение, една "друга" или творческа среда, защото нормалните човешки неумствени напрежения отсъстват.


Житейският й път е свързан с изначална решителност да не се отклонява от визията си и последващото установяване на ясна преценка за това от какво реално се нуждае. Оптимистичната нагласа е в помощ.

Някои от чертите на Мадона: (1) интуитивно отворена към предизвикателства (2) има енергията да се ангажира с каквото и да е, за нея това я освобождава от миналото и разчиства пътя напред (3) обича да се оттегля и да оставя въображението си твори. Оттеглянето има ролята на лечител, така възобновява силите си за нови преживявания. То служи и като предпазване от неподходящи ситуации.

Точки: 100 Дизайн Юпитер секстайл с лично Слънце - оптимизъм, страхотен житейски аспект, приятелска нагласа, аспект, който помага за справяне с всякакви трудни ситуации, като ги омаловажава по естествен начин.

Точки: 80 Дизайн Сатурн тригон с лично Слънце - стабилност, посвещение, желание за поемане и справяне с отговорности. Правене на допълнително усилие.

Точки: -85 Дизайн Нептун квадрат с лична Венера - илюзии и самозаблуди в любовта. Нереалистична, идеализирана гледна точка.

Точки: 65 Дизайн Нептун секстайл с личен Меркурий - въображение и креативност.