Анализите са резултат от собствени астрологични програми, които постоянно се подобряват. Те са валидирани и адаптирани да съчетават общоприети тълкувания и личните ми впечатления, резултат от дългогодишни занимания с астрология и хюман дизайн.

Астрологичен анализ

В началото на анализа ще намерите свързано тълкуване на астрологичната Ви карта с обем от поне 4-5 страници, като това тълкуване е в резултат на анализ на картата от астролог. Идеята е да се предостави асимилация на многобройните астрологични фактори, изграждащи личността.

За постигане на голяма точност се разглеждат и конкретните градуси на някои от телата.

След това анализът е организиран в няколко глави, където ще откриете подробно описание на елементите в картата - планетни позиции, домове, доминантни тела, единичност, трансфер на енергията на домовете, паралели с обекти, средни точки.

Тагове: Натален хороскоп
Размер: поне 20 страници в word
Цена: 30лв.

Партньорски анализ

Първите няколко страници на анализа представляват внимателен преглед на индивидуалните карти на партньорите като се преценява кой какви нужди и проблеми има - причина връзката да представлява интерес. Сравняват се двата характера.

След това анализът е организиран в няколко глави, където е дадено тълкуване на междупланетните аспекти, които се формират между двете карти и попаденията на телата на всяка от картите в домовете на другата.

За пълнота на анализа се разглеждат и влияния от астероиди.

Тагове: Синастрия
Размер: около 13-14 страници в word
Цена: 40лв.

Анализ за година

Анализират се транзитите, паралелите и антипаралелите, и прогресиите в период от една година. За всяка от горните групи влияния има съответна интерактивна графика чрез която може да се проследи промяната в силата, периодът на действие, както и се разкрива информация за конкретната област от живота, която получава енергията или на която се въздейства.

Подобно на горните анализи и тук влиянията за периода от една година първо се анализират от астролог като се взима предвид наталната карта, върху която те действат. Този анализ е поне 4-5 страници.

След това информацията е разпределена в глави с графики и детайлно тълкуване на всяко едно влияние.

Съдържание

  1. Интерактивна графика на Вашите транзити за период от една година Изображение на бавните аспектите в интервала [-1°,1°] на Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон с наталните Ви планети, разпределени по месеци. Лесна проследимост на изменението на транзита.
  2. Тълкуване на позицията на домовете Обяснение на позицията на планетата в дома и от кога действа
  3. Тълкуване на транзитите Обяснение на транзита и кога действа
  4. Графика на паралелите и антипаралелите Интерактивно изображение за проследимост на влиянията
  5. Тълкуване на паралелите и антипаралелите Обяснение на паралела/антипаралела и кога действа
  6. Графика на прогресиите Интерактивно изображение за проследимост на влиянията
  7. Тълкуване на прогресиите Обяснение на прогресията и кога действа
  8. Прогресиите в домовете Значението на прогресията в наталния дом
Тагове: Анализ за година
Размер: около 14-15 страници в word
Цена: 40лв

Хексаграмен анализ

Дава много различен поглед върху личността и преходните ситуации в живота. Предоставя се само на някои хора, по лична преценка, с цел допълнително себепознание.

Съдържание

  1. Разпределение на хексаграмите в кривата на Император Уен Уникално изображение, конструирано на база активираните хексаграми в картата, показващо позициите на съзнателните и несъзнателните хексаграми.
  2. Тълкуване на хексаграмите Обяснение на активациите и техните преходи.

Тагове: 26 Хексаграми и техните поуки
Размер: около 9 страници в word